Politica de Confidențialitate

Politica de confidențialitate a Sabores of Spain

Acest site web colectează unele date personale de la utilizatorii săi.

Acest document poate fi tipărit folosind comanda print în orice setări ale browserului.

Controlor de date

Sabores srls
Via Faentina 121
48123 Ravenna (RA)

Adresa de email a proprietarului: info@saboressrls.com

Tipuri de date colectate

Printre Datele Personale colectate de acest Website, independent sau prin terți, se numără: Cookie-uri; Date de utilizare; Nume; numele de familie; număr de telefon; e-mail; oraș; Sectorul de afaceri; locatie geografica.

Detalii complete despre fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate din această politică de confidențialitate sau prin texte informative specifice afișate înainte de colectarea datelor.
Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau, în cazul Datelor de utilizare, colectate automat atunci când utilizați acest site web.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate Datele solicitate de acest Website sunt obligatorii. În cazul în care Utilizatorul refuză să le comunice, poate fi imposibil ca acest Website să furnizeze Serviciul. În cazurile în care acest Website indică unele Date ca fiind opționale, Utilizatorii sunt liberi să se abțină de la comunicarea acestor Date, fără ca acest lucru să aibă vreo consecință asupra disponibilității Serviciului sau asupra funcționării acestuia.
Utilizatorii care au îndoieli cu privire la care Date sunt obligatorii sunt încurajați să contacteze Proprietarul.
Orice utilizare a Cookie-urilor - sau a altor instrumente de urmărire - de către acest Website sau de către proprietarii serviciilor terțe utilizate de acest Website, cu excepția cazului în care se specifică altfel, are scopul de a furniza Serviciul solicitat de Utilizator, pe lângă scopurile suplimentare descrise. în acest document și în Politica de cookie-uri, dacă este disponibilă.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru Datele cu Caracter Personal ale terților obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestui Website și garantează că are dreptul de a le comunica sau disemina, eliberând Proprietarul de orice răspundere față de terți.

Metoda și locul de prelucrare a Datelor colectate

Metode de tratament

Operatorul de date adoptă măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea Datelor cu caracter personal.
Prelucrarea se realizeaza folosind instrumente informatice si/sau telematice, cu metode organizatorice si cu logica strict legata de scopurile indicate. Pe lângă Proprietar, în unele cazuri, alți subiecți implicați în organizarea acestui Site (administrativ, comercial, de marketing, juridic, administratori de sistem) sau subiecți externi (cum ar fi furnizori terți de servicii tehnice, curieri poștali) pot avea acces la Datele. , furnizori de hosting, companii IT, agenții de comunicații) numiți și, dacă este necesar, ca Procesori de Date de către Operatorul de Date. Lista actualizată a Managerilor poate fi oricând solicitată de la Operatorul de date.

Temeiul juridic al tratamentului

Operatorul de date prelucrează Datele cu caracter personal referitoare la Utilizator în cazul în care există una dintre următoarele condiții:

 • Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice; Notă: în unele jurisdicții, Controlorul de date poate fi autorizat să prelucreze Date cu caracter personal fără consimțământul Utilizatorului sau al unui alt temei juridic specificat mai jos, atâta timp cât Utilizatorul nu se opune („opt-out”) la un astfel de tratament. Totuși, acest lucru nu este aplicabil dacă prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este guvernată de legislația europeană privind protecția Datelor cu Caracter Personal;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu Utilizatorul și/sau pentru executarea unor măsuri precontractuale;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale căreia îi este supus Operatorul de date;
 • tratamentul este necesar pentru executarea unei sarcini de interes public sau pentru exercitarea puterilor publice cu care este investit Operatorul de date;
 • prelucrarea este necesară pentru urmărirea interesului legitim al Operatorului de date sau al terților.

Cu toate acestea, este întotdeauna posibil să se solicite Operatorului de date să clarifice temeiul juridic concret al fiecărui tratament și în special să precizeze dacă tratamentul se bazează pe lege, prevăzut de un contract sau necesar pentru încheierea unui contract.

Loc

Datele sunt prelucrate la sediile de operare ale Operatorului de date și în orice alt loc în care se află părțile implicate în prelucrare. Pentru mai multe informații, contactați Proprietarul.
Datele personale ale Utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât cea în care se află Utilizatorul. Pentru a obține informații suplimentare despre locul prelucrării, Utilizatorul poate consulta secțiunea referitoare la detaliile privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la temeiul juridic al transferului de Date în afara Uniunii Europene sau către o organizație internațională guvernată de dreptul internațional public sau constituită din două sau mai multe țări, precum de exemplu ONU, precum și cu privire la măsurile de securitate adoptate de Operatorul de date pentru a proteja Datele.

Utilizatorul poate verifica dacă unul dintre transferurile descrise mai sus are loc examinând secțiunea din acest document referitoare la detaliile privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal sau poate solicita informații de la Operatorul de date contactându-l la detaliile indicate la început.

Perioada de depozitare

Datele sunt prelucrate și stocate pe timpul necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

 • Datele personale colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la finalizarea executării acestui contract.
 • Datele cu caracter personal colectate în scopuri atribuibile interesului legitim al Operatorului de date vor fi păstrate până când acest interes este satisfăcut. Utilizatorul poate obține informații suplimentare cu privire la interesul legitim urmărit de Operatorul de date în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Operatorul de date.

Atunci când tratamentul se bazează pe consimțământul Utilizatorului, Proprietarul poate păstra Datele Personale mai mult timp până la revocarea consimțământului respectiv. În plus, Controlorul de date poate fi obligat să păstreze Datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă în conformitate cu o obligație legală sau prin ordinul unei autorități.

La sfârșitul perioadei de păstrare, datele personale vor fi șterse. Prin urmare, la expirarea acestui termen, dreptul de acces, anulare, rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu mai pot fi exercitate.

Scopul prelucrării datelor colectate

Datele Utilizatorului sunt colectate pentru a permite Proprietarului să furnizeze Serviciul, să îndeplinească obligațiile legale, să răspundă solicitărilor sau acțiunilor executive, să îi protejeze drepturile și interesele (sau ale Utilizatorilor sau ale terților), să identifice orice activitate rău intenționată sau frauduloasă, precum și în următoarele scopuri: Afișarea conținutului de pe platforme externe, Contactarea Utilizatorului, Remarketing și țintire comportamentală, Interacțiuni bazate pe poziție, Publicitate, Statistici și Managementul etichetelor.

Pentru a obține informații detaliate cu privire la scopurile prelucrării și la Datele cu Caracter Personal prelucrate pentru fiecare scop, Utilizatorul poate consulta secțiunea „Detalii privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal”.

Formular de contact (acest site web)

Prin completarea formularului de contact cu Datele sale, Utilizatorul își dă consimțământul utilizării acestora pentru a răspunde solicitărilor de informații, oferte, sau orice alt tip indicat de antetul formularului.

Date personale prelucrate: oraș; numele de familie; e-mail; Nume; număr de telefon; Sectorul de afaceri.

Geolocalizare (acest site web)

Acest site web poate colecta, utiliza și partaja Date referitoare la locația geografică a Utilizatorului, pentru a furniza servicii bazate pe locație.

Majoritatea browserelor și dispozitivelor oferă instrumente pentru a refuza urmărirea geografică în mod implicit. În cazul în care Utilizatorul a autorizat în mod expres această posibilitate, acest Website poate primi informații despre poziția sa geografică reală.

Date personale prelucrate: locație geografică.

Geolocalizare necontinuă (acest site web)

Acest site web poate colecta, utiliza și partaja Date referitoare la locația geografică a Utilizatorului, pentru a furniza servicii bazate pe locație.

Majoritatea browserelor și dispozitivelor oferă instrumente pentru a refuza urmărirea geografică în mod implicit. În cazul în care Utilizatorul a autorizat în mod expres această posibilitate, acest Website poate primi informații despre poziția sa geografică reală.

Localizarea geografică a Utilizatorului are loc într-o manieră necontinuă, la cererea specifică a Utilizatorului sau atunci când Utilizatorul nu indică locul în care se află în câmpul corespunzător și permite aplicației să detecteze automat poziția.

Date personale prelucrate: locație geografică.

Remarketing și direcționare comportamentală
Acest tip de serviciu permite acestui site web și partenerilor săi să comunice, să optimizeze și să difuzeze reclame pe baza utilizării anterioare a acestui site de către Utilizator.
Această activitate este facilitată de urmărirea Datelor de utilizare și de utilizarea Instrumentelor de urmărire pentru a colecta informații care sunt apoi transferate către partenerii care gestionează activitățile de remarketing și de direcționare comportamentală.
Unele servicii oferă o opțiune de remarketing bazată pe liste de adrese de e-mail.
În plus față de caracteristicile de renunțare oferite de serviciile enumerate mai jos, Utilizatorul poate renunța vizitând pagina de renunțare la Network Advertising Initiative .
De asemenea, utilizatorii pot alege să nu participe la anumite funcții de publicitate prin opțiunile corespunzătoare de configurare a dispozitivului, cum ar fi opțiunile de configurare a reclamei pentru dispozitivul mobil sau configurația generică de publicitate.
Remarketing cu Google Analytics
Remarketingul cu Google Analytics este un serviciu de remarketing și de orientare comportamentală furnizat de Google LLC sau de Google Ireland Limited, în funcție de modul în care Operatorul de date gestionează prelucrarea datelor, care conectează activitatea de urmărire efectuată de Google Analytics și Cookie-urile sale cu rețeaua de publicitate Google Ads și cookie-ul Doubleclick.
Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.
Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitateOpt Out ; Irlanda - Politica de confidențialitate - Opt OutOpt Out .
Remarketing Facebook (Facebook, Inc.)
Facebook Remarketing este un serviciu de remarketing și behavioral targeting furnizat de Facebook, Inc. care conectează activitatea acestui Website cu rețeaua de publicitate Facebook.
Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.
Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitateOpt Out .
Remarketing Google Ads
Remarketing Google Ads este un serviciu de remarketing și behavioral targeting furnizat de Google LLC sau de Google Ireland Limited, în funcție de modul în care Operatorul de date gestionează prelucrarea datelor, care conectează activitatea acestui Website cu rețeaua de publicitate Google Ads și Cookie-ul DoubleClick. Utilizatorii pot alege să nu folosească cookie-uri Google pentru personalizarea anunțurilor, vizitând Setările pentru anunțuri Google.
Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.
Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitateOpt Out ; Irlanda - Politica de confidențialitate - Opt Out .
Audiență personalizată Facebook (Facebook, Inc.)
Facebook Custom Audience este un serviciu de remarketing și behavioral targeting furnizat de Facebook, Inc. care conectează activitatea acestui Website cu rețeaua de publicitate Facebook. Utilizatorii pot alege să nu folosească cookie-uri Facebook pentru personalizarea reclamelor vizitând această pagină de renunțare .
Date personale prelucrate: Cookie-uri; e-mail.
Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitateOpt Out .

Statistici
Serviciile cuprinse în această secțiune permit Controlorului de date să monitorizeze și să analizeze datele de trafic și sunt utilizate pentru a ține evidența comportamentului Utilizatorului.
Urmărirea conversiilor Facebook Ads (pixel Facebook) (Facebook, Inc.)
Urmărirea conversiilor Facebook Ads (Pixel Facebook) este un serviciu de statistică furnizat de Facebook, Inc. care conectează datele din rețeaua de publicitate Facebook cu acțiunile efectuate pe acest Site. Pixelul Facebook monitorizează conversiile care pot fi atribuite reclamelor Facebook, Instagram și Audience Network .
Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.
Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate .
Google Analytics cu IP anonimizat
Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google LLC sau de Google Ireland Limited, în funcție de modul în care Operatorul de date gestionează prelucrarea datelor, ("Google"). Google utilizează Datele personale colectate în scopul urmăririi și examinării utilizării acestui site web, compilarea rapoartelor și partajarea acestora cu alte servicii dezvoltate de Google. Google poate folosi Datele personale pentru a contextualiza și personaliza reclamele rețelei sale de publicitate. Această integrare de Google Analytics face adresa dvs. IP anonimă. Anonimizarea funcționează prin scurtarea adresei IP a Utilizatorilor în granițele statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte țări care aderă la acordul privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale adresa IP va fi trimisă către un server Google și va fi scurtată în Statele Unite.
Date personale prelucrate: Date de utilizare; Instrument de urmărire.
Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitateOpt Out ; Irlanda - Politica de confidențialitate - Opt Out .

Vizualizarea conținutului de pe platforme externe
Acest tip de serviciu vă permite să vizualizați conținut găzduit pe platforme externe direct de pe paginile acestui site și să interacționați cu acestea.
Acest tip de serviciu ar putea colecta în continuare date despre traficul web referitoare la paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când utilizatorii nu îl folosesc.
Widget Google Maps (Google LLC)
Google Maps este un serviciu de vizualizare a hărților gestionat de Google LLC care permite acestui site web să integreze astfel de conținut în paginile sale.
Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate .

Managementul etichetelor

Acest tip de serviciu este funcțional pentru gestionarea centralizată a etichetelor sau scripturilor utilizate pe acest Website.
Utilizarea acestor servicii implică fluxul de Date ale Utilizatorului prin intermediul acestora și, după caz, păstrarea acestora.

Manager de etichete Google (Google LLC)

Google Tag Manager este un serviciu de gestionare a etichetelor oferit de Google LLC.

Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate .

Publicitate

Acest tip de serviciu permite ca Datele Utilizatorului să fie utilizate în scopuri de comunicare comercială. Aceste comunicări sunt afișate pe acest Website sub formă de bannere și alte forme de publicitate, de asemenea, în legătură cu interesele Utilizatorului.
Acest lucru nu înseamnă că toate datele personale sunt utilizate în acest scop. Datele și condițiile de utilizare sunt prezentate mai jos.
Unele dintre serviciile enumerate mai jos pot folosi Instrumente de urmărire pentru a identifica Utilizatorii sau pot folosi tehnica de redirecționare comportamentală, adică afișarea de reclame personalizate bazate pe interesele și comportamentul Utilizatorului, inclusiv pe cele detectate în afara acestui site Web. Pentru mai multe informații despre aceasta, vă sugerăm verifica politicile de confidentialitate ale serviciilor respective.
In general, serviciile de acest tip ofera posibilitatea dezactivarii acestei urmariri. În plus față de orice funcții de renunțare furnizate de oricare dintre serviciile enumerate în acest document, Utilizatorul poate citi mai multe despre cum să renunțe la publicitatea bazată pe interese în secțiunea corespunzătoare „Cum să renunțe la publicitatea bazată pe interese” din acest document.document.

Audiență asemănătoare Facebook (Facebook, Inc.)

Facebook Lookalike Audience este un serviciu de publicitate și de direcționare comportamentală furnizat de Facebook, Inc. care utilizează Datele colectate prin serviciul Facebook Custom Audience pentru a afișa reclame utilizatorilor cu comportamente similare cu utilizatorii care se află deja într-o listă Custom Audiences pe baza utilizării lor anterioare. a acestui site web sau interacțiunea acestora cu conținutul relevant din aplicațiile și serviciile Facebook.

Pe baza acestor date, reclamele personalizate vor fi afișate utilizatorilor sugerați de publicul asemănător Facebook. Utilizatorii pot alege să nu folosească cookie-uri Facebook pentru personalizarea reclamelor vizitând această pagină de renunțare .

Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitateOpt Out .

Serviciile cuprinse în această secțiune permit Controlorului de date să monitorizeze și să analizeze datele de trafic și sunt utilizate pentru a ține evidența comportamentului Utilizatorului.

Urmărirea conversiilor Facebook Ads (pixel Facebook) (Facebook, Inc.)

Urmărirea conversiilor Facebook Ads (Pixel Facebook) este un serviciu de statistică furnizat de Facebook, Inc. care conectează datele din rețeaua de publicitate Facebook cu acțiunile efectuate pe acest Site. Pixelul Facebook monitorizează conversiile care pot fi atribuite reclamelor Facebook, Instagram și Audience Network .

Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate .

Google Analytics cu IP anonimizat

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google LLC sau de Google Ireland Limited, în funcție de modul în care Operatorul de date gestionează prelucrarea datelor, ("Google"). Google utilizează Datele personale colectate în scopul urmăririi și examinării utilizării acestui site web, compilarea rapoartelor și partajarea acestora cu alte servicii dezvoltate de Google.

Google poate folosi Datele personale pentru a contextualiza și a personaliza reclamele rețelei sale de publicitate.

Această integrare a Google Analytics face adresa dvs. IP anonimă. Anonimizarea funcționează prin scurtarea adresei IP a Utilizatorilor în granițele statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte țări care aderă la acordul privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale adresa IP va fi trimisă către un server Google și va fi scurtată în Statele Unite.

Date personale prelucrate: Date de utilizare; Instrument de urmărire.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitateOpt Out ; Irlanda - Politica de confidențialitate - Opt Out .

Aflați cum să renunțați la publicitatea bazată pe interese

În plus față de orice funcție de renunțare oferită de oricare dintre serviciile enumerate în acest document, Utilizatorii pot citi mai multe despre cum să dezactiveze publicitatea bazată pe interese în secțiunea corespunzătoare a Politicii cookie.

Informații suplimentare despre prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Vânzarea de bunuri și servicii online
  Datele personale colectate sunt utilizate pentru furnizarea de servicii către Utilizator sau pentru vânzarea de produse, inclusiv plata și eventuala livrare. Datele personale colectate pentru finalizarea plății pot fi cele referitoare la cardul de credit, contul curent utilizat pentru transfer sau alte instrumente de plată furnizate. Datele de plată colectate de acest site depind de sistemul de plată utilizat.

Drepturile utilizatorului

Utilizatorii își pot exercita anumite drepturi cu referire la Datele prelucrate de către Proprietar.

În special, Utilizatorul are dreptul de a:

 • retrage consimțământul în orice moment. Utilizatorul poate revoca consimțământul exprimat anterior pentru prelucrarea Datelor sale personale.
 • se opune prelucrării Datelor lor.Utilizatorul se poate opune prelucrării Datelor sale atunci când aceasta are loc pe o altă bază legală decât consimțământul. Mai multe detalii cu privire la dreptul de opoziție sunt prezentate în secțiunea de mai jos.
 • accesează Datele lor.Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la Datele prelucrate de către Operatorul de Date, asupra anumitor aspecte ale prelucrării și de a primi o copie a Datelor prelucrate.
 • verifica si cere rectificare. Utilizatorul poate verifica corectitudinea Datelor sale și poate solicita actualizarea sau corectarea acestora.
 • obţine limitarea tratamentului. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, Utilizatorul poate solicita limitarea prelucrării Datelor sale. În acest caz, Operatorul de Date nu va prelucra Datele în alt scop decât conservarea lor.
 • să obțină anularea sau ștergerea datelor lor personale. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, Utilizatorul poate solicita anularea Datelor sale de către Proprietar.
 • să le primească datele sau să le transfere altui proprietar. Utilizatorul are dreptul de a-și primi Datele într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un dispozitiv automat și, acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic, de a obține transferul fără obstacole către alt titular. Această prevedere este aplicabilă atunci când Datele sunt prelucrate cu instrumente automatizate, iar prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract din care Utilizatorul este parte sau pe măsuri contractuale legate de acesta.
 • propune o plângere. Utilizatorul poate depune o plângere la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal sau poate intra în justiție.

Detalii privind dreptul de opoziție

Atunci când Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea puterilor publice conferite Operatorului de Date sau pentru a urmări un interes legitim al Operatorului de Date, Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării din motive legate de situația lor particulară.

Utilizatorilor li se reamintește că, în cazul în care Datele lor sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aceștia se pot opune prelucrării fără a furniza niciun motiv. Pentru a afla dacă Operatorul de date prelucrează date în scopuri de marketing direct, Utilizatorii se pot referi la secțiunile respective ale acestui document.

Cum să vă exercitați drepturile

Pentru exercitarea drepturilor Utilizatorului, Utilizatorii pot îndrepta o solicitare către datele de contact ale Proprietarului indicate în acest document. Solicitările sunt depuse gratuit și procesate de către Operatorul de date cât mai curând posibil, în orice caz în decurs de o lună.

Politica de cookie-uri

Acest site web folosește trackere. Pentru a afla mai multe, Utilizatorul poate consulta Politica Cookie .

Aflați mai multe despre tratament

Apărare în instanță

Datele Personale ale Utilizatorului pot fi utilizate de către Proprietar în instanță sau în fazele pregătitoare pentru eventuala stabilire a acestuia pentru apărarea împotriva abuzurilor în utilizarea acestui Website sau a Serviciilor conexe de către Utilizator.
Utilizatorul declară că este conștient de faptul că Proprietarul poate fi obligat să dezvăluie Datele din ordinul autorităților publice.

Informație specifică

La cererea Utilizatorului, pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest Website poate furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite Servicii sau colectarea și prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Jurnalele de sistem și de întreținere

Pentru nevoi legate de operare și întreținere, acest site web și orice servicii terțe utilizate de acesta pot colecta jurnalele de sistem, adică fișiere care înregistrează interacțiunile și care pot conține și Date personale, cum ar fi adresa IP a Utilizatorului.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

Informații suplimentare în legătură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal pot fi solicitate în orice moment de la Operatorul de Date folosind datele de contact.

Răspuns la solicitările „Nu urmăriți”.

Acest site web nu acceptă solicitările „Nu urmăriți”.
Pentru a afla dacă serviciile terțelor utilizate le suportă, Utilizatorul este invitat să consulte politicile de confidențialitate respective.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Operatorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate în orice moment, notificând Utilizatorii pe această pagină și, dacă este posibil, pe acest site web, precum și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic și legal, prin trimiterea unei notificări către Utilizatori prin intermediul unuia dintre informațiile de contact pe care le aveți. Prin urmare, vă rugăm să consultați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări indicată în jos.

Dacă modificările se referă la tratamente al căror temei legal este consimțământul, Operatorul de date va colecta din nou consimțământul Utilizatorului, dacă este necesar.

Definiții și referințe legale

Date personale (sau date)

Datele cu caracter personal sunt orice informație care, direct sau indirect, și în legătură cu orice altă informație, inclusiv un număr de identificare personală, face ca o persoană fizică să fie identificată sau identificabilă.

Date de utilizare

Acestea sunt informații colectate automat prin intermediul acestui Website (și de către aplicații terțe integrate în acest Website), inclusiv: adresele IP sau numele de domenii ale computerelor utilizate de Utilizatorul care se conectează la acest Website, adresele în URI (Uniform Resource Identifier). ) ​​notație, ora solicitării, metoda utilizată pentru a transmite cererea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului de la server (reușit, eroare etc. .) țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizate de vizitator, diferitele conotații temporale ale vizitei (de exemplu timpul petrecut pe fiecare pagină) și detaliile referitoare la itinerarul urmat în cadrul Aplicației, cu referire în mod special la succesiunea paginilor consultate, la parametrii referitori la sistemul de operare și la mediul IT al Utilizatorului.

Utilizator

Persoana fizică care utilizează acest Site Web care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu partea interesată.

Interesat

Persoana fizică la care se referă Datele cu Caracter Personal.

Procesor de date (sau manager)

Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică și orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele Operatorului de date, conform celor prevăzute în această politică de confidențialitate.

Controlor de date (sau proprietar)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care, individual sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și instrumentele adoptate, inclusiv măsurile de securitate referitoare la funcționarea și utilizarea acestui site web. Operatorul de date, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este proprietarul acestui site web.

Acest site web (sau această aplicație)

Instrumentul hardware sau software prin care sunt colectate și prelucrate Datele cu Caracter Personal ale Utilizatorilor.

Serviciu

Serviciul furnizat de acest Website așa cum este descris în termenii relativi (dacă sunt disponibile) și pe acest site/aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)

Dacă nu se specifică altfel, orice referire la Uniunea Europeană cuprinsă în acest document are scopul de a se extinde la toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European.

Cookie-uri

Cookie-urile sunt instrumente de urmărire care constau în porțiuni mici de date stocate în browserul utilizatorului.

Instrument de urmărire

Tracker înseamnă orice tehnologie - de ex. Cookie-uri, identificatori unici, semnalizatoare web, scripturi încorporate, etichete electronice și amprentare - care permite urmărirea Utilizatorilor, de exemplu prin colectarea sau salvarea informațiilor pe dispozitivul Utilizatorului.

Referințe legale

Această declarație de confidențialitate a fost pregătită pe baza mai multor sisteme legislative, inclusiv articole 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Dacă nu se specifică altfel, această declarație de confidențialitate se aplică exclusiv acestui site web.