Termenii și condițiile serviciului

1. Obiect

Termenii utilizați în aceste condiții generale de vânzare se aplică tuturor produselor menționate la articolul 2, vândute de societatea Sabores Srls cu site-ul de comerț electronic www.saboresdispagna.com cu sediul social în Ravenna (RA), Via Faentina, 121 și număr de TVA. 02587960390 și înregistrat la Camera de Comerț Ravenna, REA RA – 215184

Pentru orice informatii referitoare la comenzi, expedieri si, mai general, achizitii, va puteti contacta  la următoarea adresă de e-mail info@saboressrls.com

Aceste condiții prevalează asupra oricărui acord anterior scris sau verbal între părți și sunt citite și acceptate de către cumpărător.

Orice ordin de cumpărare și plată adresat societății Sabores srls presupune acceptarea, fără rezerve, a acestor condiții generale de vânzare, contractul fiind considerat încheiat la acceptarea comenzii de către societatea Sabores srls.

În conformitate cu legile în vigoare privind achiziționarea de vinuri și băuturi spirtoase și în considerarea politicii sale comerciale, Sabores srls își rezervă dreptul de a nu procesa comenzile de la alți subiecți decât „consumatorul” în conformitate cu politica sa comercială și cu respectarea vârstei. limitele stabilite de lege atât pentru cumpărarea, cât și pentru livrarea de vin și băuturi spirtoase.

Sabores srls nu vinde vin și băuturi spirtoase persoanelor sub 18 ani. Prin folosirea noastră site-ul www.saboresdispagna.it Garantati ca aveti peste 18 ani si ca persoana care va primi transportul de la Sabores srls va avea si ea peste 18 ani.

2. Caracteristicile produsului

Aceste conditii de vanzare au ca obiect  produse alimentare și băuturi de marcă terță.

Produsele prezentate in brosuri si cataloage sunt exclusiv promotionale si ilustrative si au caracter doar orientativ.

Produsele profesionale vândute prin aceste condiții generale sunt de uz exclusiv al Consumatorului.

3. Condiții de cumpărare

Condițiile aplicabile fiecărei comenzi individuale vor fi cele afișate pe Site la momentul comenzii. Orice condiții noi vor intra în vigoare din momentul publicării pe Site și se vor aplica numai vânzărilor încheiate ulterior.

Site-ul este dedicat vânzărilor cu amănuntul, ca atare este destinat utilizării exclusive a categoriei de Consumatori.

Pentru a efectua achiziții prin intermediul Site-ului, Consumatorul trebuie să fie major (18 ani) și să aibă capacitatea de a acționa, pe care Consumatorul declară că o deține.

Clientul, prin transmiterea confirmării comenzii sale de cumpărare, acceptă necondiționat și se obligă să respecte condițiile generale și de plată transcrise mai jos în relațiile sale cu Sabores srls, declarând că a citit și acceptat toate indicațiile pe care le furnizați.

Aceste condiții de cumpărare trebuie examinate online de către clienții care vizitează site-ul www.saboresdispagna.com înainte de a-și confirma achizițiile. Transmiterea confirmării comenzii implică așadar cunoașterea deplină a acestor condiții de cumpărare și acceptarea deplină a acestora.

Înainte de a confirma achiziția, clientului i se va oferi un rezumat al costului unitar al fiecărui produs selectat, costul total în cazul achiziției mai multor produse și costurile de transport.

Prin confirmarea achiziției, la finalizarea tranzacției, Clientul va primi un mesaj de e-mail care conține numărul, data și suma totală a comenzii sale.

Orice comunicare din partea Consumatorului legată și/sau legată de achiziționarea Produselor, inclusiv orice raportări, reclamații, solicitări privind achiziționarea și/sau livrarea Produselor, exercitarea dreptului de retragere etc.; acesta trebuie trimis vânzătorului la adresele și în modul indicat pe site și la adresa de e-mail info@saboressrls.com

Prevederile articolului 8 nu se vor aplica clientului neconsumator iar aceasta persoana se obliga sa revinda produsele exclusiv in propria unitate comerciala si sa nu foloseasca canalul de vanzare de comert electronic direct si/sau indirect prin platforme si/sau terte. site-uri pentru petreceri. Clientilor care nu sunt considerati consumatori, aceste conditii generale de vanzare se vor aplica cu exceptia reglementarii exclusive a consumatorilor precum si a prevederilor de reglementare la care se face referire in Decretul legislativ nr. 198 din 2021.

4. Modificari si anularea comenzii

Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica aceste condiții generale de vânzare în orice moment, la discreția sa, fără a fi nevoie să furnizeze vreo notificare utilizatorilor Site-ului.Orice modificări efectuate vor intra în vigoare de la data publicării pe Site și se vor aplica. numai vânzărilor încheiate la acea dată.

Prețurile, Produsele de vânzare pe Site și/sau caracteristicile acestora pot fi modificate fără notificare prealabilă. Înainte de a trimite comanda de cumpărare, Consumatorul este invitat să verifice prețul final de vânzare.

Site-ul poate fi accesat din toată lumea. Cu toate acestea, Produsele disponibile pe Site pot fi achiziționate numai de către utilizatorii care solicită livrarea într-una dintre Statele indicate pe Site.

Sabores srls nu va fi responsabila pentru indisponibilitatea unuia sau mai multor produse.

Într-o astfel de eventualitate, Sabores srls se obligă să acționeze conform instrucțiunilor furnizate de client (alegerea de a înlocui produsul cu unul similar sau de a-l elimina din comandă).

Din motive datorate disponibilității produselor, poate exista o discrepanță între cantitatea Produselor comandate și cea a Produselor livrate. In cazul in care suma Produselor livrate este mai mica decat cea a Produselor comandate, Sabores srls se obliga sa reduca suma de achitat la livrare sau sa deschida un credit catre client, care sa poata fi folosit pentru achizitiile ulterioare. Sabores Srls se angajează să notifice cu promptitudine clientul cu privire la orice epuizare imprevizibilă a stocurilor din cauza excesului de cerere sau din alte cauze.

5. Obligațiile clientului

Clientul declara si garanteaza: (I) a fi consumator in conformitate cu prevederile art. 3 din Codul Consumatorului; (II) a fi major; (III) că datele furnizate de acesta pentru executarea Contractului sunt corecte și veridice.

6 . Cum să achiziționați Produsele

Achizitiile produselor disponibile, asa cum sunt ilustrate si descrise online in fisele tehnice aferente, se fac de catre client la pretul indicat in vigoare, inclusiv TVA, a fi confirmat in momentul plasarii comenzii, majorat cu costurile de transport si în orice caz afișat la momentul achiziției. Funcțiile și caracteristicile descrise în fișele tehnice sunt furnizate de producător. Sabores Srls își declină orice responsabilitate pentru orice modificări sau inexactități. Fotografiile folosite pentru fișele produselor, deși reflectă principalele caracteristici, pot diferi în culoare sau în unele detalii.

Comanda de cumpărare transmisă de către Consumator Vânzătorului prin intermediul Site-ului are valoarea unei propuneri contractuale și este guvernată de prezentele condiții generale de vânzare, care fac parte integrantă din comanda în sine și pe care Consumatorul, prin transmiterea comenzii către Vânzătorul este obligat să accepte integral și fără rezerve.

Inainte de a continua achizitionarea Produselor, prin transmiterea comenzii de achizitie, Consumatorul va fi rugat sa citeasca cu atentie aceste conditii generale de vanzare si informatiile privind dreptul de retragere.

Comanda de cumpărare a Consumatorului este acceptată de către Vânzător prin trimiterea Consumatorului unui e-mail de confirmare la adresa de e-mail pe care a declarat-o Vânzătorului în momentul cumpărării pe Site sau la trimiterea comenzii în sine, care va contin rezumatul comenzii plasate si descrierea caracteristicilor Produsului comandat.

Fiecare contract de cumpărare a Produselor se consideră încheiat în momentul în care Consumatorul primește prin e-mail confirmarea comenzii de la Vânzător.

7. Livrarea mărfurilor și acceptarea

Comanda transmisă de Client va fi obligatorie pentru Sabores srls numai dacă întreaga procedură de comandă a fost finalizată în mod regulat și corect, fără nicio evidențiere a mesajelor de eroare de pe Site. saboresdispagna.com nu va include în coșul de cumpărături produse care nu sunt solicitate expres de client.

Vânzătorul se obligă să facă tot ce îi stă în putere pentru a respecta termenele de livrare indicate pe Site și, în orice caz, să efectueze livrarea în termen de maximum 30 de zile începând din ziua următoare celei în care Consumatorul a transmis . În cazul neexecutării comenzii de către Vânzător, din cauza indisponibilității, chiar temporare, a Produsului, Vânzătorul va transmite o notificare scrisă Consumatorului și va rambursa orice sume deja plătite de către Consumatorului pentru plata Produsului sau va cere confirmarea înlocuirii produsului cu un alt produs disponibil.

Expedierea Produselor comandate de Consumator va avea loc in modul selectat de Consumator, dintre cele disponibile si indicate pe Site la momentul trimiterii comenzii.

În cazul în care ambalajul sau carcasa produselor comandate de Consumator ar ajunge la destinație vădit deteriorată, Consumatorul este invitat să refuze livrarea de către transportator/expeditor sau să accepte livrarea „cu condiția” specificând pe documentul de livrare tipul de corupție detectat. .

8. Preturi, taxe si taxe

Pretul Produselor este cel indicat pe Site la momentul trimiterii comenzii de catre Consumatorul. Prețurile includ costurile standard de ambalare, TVA (dacă este cazul), în timp ce nu includ costurile de transport care sunt calculate înainte de confirmarea comenzii transmisă de Vânzător Consumatorului și pe care Consumatorul se obligă să le plătească Vânzătorului în plus la prețul indicat pe Site-ul.

Consumatorul trebuie să plătească Vânzătorului prețul total, așa cum este indicat în comandă și în confirmarea comenzii trimise prin e-mail de către Vânzător către Consumator.

În cazul în care Produsele urmează să fie livrate într-o țară din afara Uniunii Europene, prețul total indicat în comandă și confirmat în confirmarea comenzii, inclusiv taxele indirecte (dacă este cazul) și net de orice taxe vamale și orice altă taxă de vânzare, care Consumatorul se obliga prin prezenta sa plateasca, daca se datoreaza, in plus fata de pretul indicat in comanda si confirmat in confirmarea comenzii, in conformitate cu prevederile legii tarii in care vor fi livrate produsele. Consumatorul este invitat să se adreseze organelor competente din țara sa de reședință sau de destinație a produselor, pentru a obține informații cu privire la orice taxe sau taxe aplicate în țara sa de reședință sau de destinație a produselor.

Orice costuri suplimentare, taxe, taxe și/sau taxe pe care o anumită țară le poate aplica, indiferent de motiv, Produselor comandate pe baza acestor condiții generale de vânzare sunt responsabilitatea exclusivă a Consumatorului. Consumatorul declară că necunoașterea costurilor, taxelor, taxelor, taxelor și/sau taxelor menționate mai sus la momentul trimiterii unei comenzi către Vânzător, nu poate constitui motiv de reziliere a prezentului contract și că nu va putea percepe Vânzătorului taxele menționate mai sus în niciun fel.

9. Dreptul de retragere

Drepturile Clientului sunt protejate prin Decretul Legislativ 185/99 si modificarile ulterioare

Clientul are, așadar, dreptul de a se retrage din contract, chiar și parțial, fără explicații și fără costuri suplimentare, cu condiția ca retragerea să fie comunicată prin scrisoare recomandată cu primire la Sabores srls – Via Faentina 122, 48123 Ravenna (RA), în termen de 14 zile din ziua primirii produselor. Comunicarea poate fi anticipată, în cadrul acesteia, prin e-mail (la adresa info@saboressrls.com  cu condiția să fie confirmată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire în următoarele 48 de ore. Această comunicare trebuie să precizeze intenția de retragere din achiziție și produsul sau produsele pentru care intenționează să își exercite dreptul de retragere, anexând o copie a facturii. Clientul trebuie apoi să returneze produsul pe cheltuiala sa, trimițându-l la Via Zotti 20 47122 Forli (FC).

In cazul in care retragerea a fost exercitata in conformitate cu metodele descrise, Sabores srls va rambursa suma platita pentru achizitionarea produsului in cel mai scurt timp posibil si in orice caz in termen de 30 de zile de la data la care Sabores srls a luat cunostinta de exercitiu. a dreptului de retragere al Clientului, cu condiția ca acesta să fi primit bunurile intacte până la termenul menționat mai sus. Suma rambursată va fi netă de costurile de livrare.

Dreptul de retragere nu este permis în cazul:

  • achiziționarea de produse ambalate sigilate, deschise de Client;
  • produse la comandă sau personalizate;
  • bunuri care prin natura lor nu pot fi returnate sau sunt susceptibile să se deterioreze sau să expire rapid.

10. Reclamații

Nu acceptăm returnări neautorizate care nu au fost agreate anterior. Nu acceptam retururi de produse ambalate sigilate, deschise de Client.

În cazul în care se constată spargerea sau lipsa unui produs, sau prezența unui articol care nu corespunde solicitărilor clientului, Clientul are dreptul de a solicita livrarea sau completarea produsului lipsă sau în neconformitate sau creditarea pe cheltuiala ulterioară a sumei egale cu valoarea produsului sau produselor în litigiu. Comunicările anomaliilor menționate mai sus trebuie făcute, în termen de 3 zile de la data livrării, la adresele indicate în prezentele Condiții Generale. Costurile de inlocuire a Produsului sunt suportate de Sabores srls

Este exclusă orice răspundere a Sabores srls cu privire la starea proastă a produselor din cauza conservării necorespunzătoare după momentul livrării.

11. Promotii, Oferte.

Promoțiile nu pot fi combinate.

Produsele promotionale pot fi livrate in pachete promotionale, diferite de cele publicate pe site. Oferta oricăror produse gratuite este valabilă în limita stocului disponibil.

Nicio înlocuire sau returnare nu este posibilă în legătură cu produsele primite cadou de către Client.

12. Prelucrarea datelor

Părțile se garantează reciproc că datele clienților vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Decretului legislativ 196/2003, modificat prin Decretul legislativ nr. 101/2018, și ale Regulamentului European 679/2016 („GDPR”).

Datele cu caracter personal vor fi incluse în arhivele manuale și electronice ale părților respective și vor fi prelucrate în scopuri administrative, legale și fiscale, legate de activitățile părților, fără distincție și nu vor fi comunicate între părți.

Datele de contact, schimbate sau dobândite reciproc de către Părți cu ocazia încheierii și executării Contractului (denumite în continuare „Informațiile de Contact”), vor fi prelucrate de acestea cu respectarea deplină a principiilor și regulilor cuprinse în Regulamentul European 679. /2016.

Părțile sunt autorizate să își folosească numele și imaginea pentru a desfășura toate activitățile necesare executării prezentului contract.

Lege aplicabilă

Acest contract se înțelege a fi încheiat în Italia și este guvernat de legea italiană. Deși nu este menționat în mod expres, se va aplica Decretul legislativ nr. 198 din 2021 și regulile codului civil.